Meny
Dysleksi eller læsevanskeligheder?

Det kan være vanskeligt at skelne mellem læsevanskeligheder og dysleksi. Men dysleksi giver ofte mere alvorlige og omfattende læsevanskeligheder end andre typer læsevanskeligheder. Uanset årsag er det imidlertid vigtigt at få kortlagt vanskelighederne tidligt, således at man kan få hjælp til at overvinde dem. Logos en test som er specielt udviklet med tanke på at afdække styrker og svagheder i læseprocessen. På baggrund af testresultaterne kan man også sige om læsevanskelighederne skyldes dysleksi. Lige så vigtigt er det, at Logos fortæller dig hvad du bør arbejde videre med, for at styrke læsefærdigheden.

Kendetegn de små klassetrinn

Der vil altid være store individuelle variationer, men nedenfor gives der alligevel en enkel oversigt over nogle af hovedkendetegne ved dysleksi:

• Store vanskeligheder med bogstavlæringen i 1. og 2. klasse (koble rigtig bogstavlyd til rigtigt bogstavtegn), kan fortsat være usikker på et par bogstaver i 3. klasse.
• Store vanskeligheder med at lære at læse ved hjælp af lydering (trække lyde sammen til ord).
• Læser ved hjælp af lydering også i 3. og 4. klasse
• Mangelfuld evne til at genkende ord man har læst mange gange før (ikke, jeg, bog, skole, seng, hvad osv.)
• Læser langsomt
• Springer småord over når man læser
• Udelader endelser i ord eller læser forkert endelse
• Dårlig retskrivning (sjyling = kylling, sgole = skole, såfe = sove, sæng = seng osv.)
• Vanskeligheder med at udtale «vanskelige» ord (Mitsubishi, rododendron, repræsentant, initiativ osv.), forenkler disse i egen udtale.
• «Leder efter ord» når man taler. Har vanskeligheder med at huske hvad enkelte ting kaldes, især ord for ting der benyttes relativt sjældent for personen: piskeris, grus, velcrolukning, persienne, lommeregner osv.)
• Vanskeligheder med at lære gloser, på trods af ihærdig øvning
• Vanskeligheder med at automatisere multiplikationstabellen (men god forståelse for logikken)
• God lytteforståelse (forstår mere når man bliver læst for, end når man må læse selv)

Kendetegn ungdomsskole og gymnasium

Der vil altid være store individuelle variationer, men nedenfor gives der alligevel en enkel oversigt over nogle af hovedkendetegne ved dysleksi:

• Læser enten hurtigt og unøjagtigt, eller (meget) langsomt og korrekt
• Læser kernen af ordet korrekt (f.eks. dreng), men forkert endelse (drenge i stedet for drengene)
• Forveksler ord som visuelt ligner hinanden
• Kan bedre lide at læse indenad, end at læse højt
• Kan have god læseforståelse, på trods af dårlig afkodningsfærdighed
• Store vanskeligheder i engelsk (og evt. et 2. fremmedsprog)
• Dårlig retskrivningsfærdighed. Kan ikke regler for dobbeltkonsonanter, udelader stumt d i slutningen af ord, glemmer h’et i spørgeordene osv.
• Vanskeligheder ved at lære fremmedord og fagterminologi (fotosyntese, biosfæren, division, adjektiv, evolution osv.)
• Kan ikke den lille multiplikationstabel
• Husker alt, der bliver fortalt og forklaret mundtligt, godt
• Har stor gavn af brug af forskellige systemer og «logiske rækker» i læringen

Hvornår kan dysleksi diagnosticeres?

Hvor tidligt dysleksi kan diagnosticeres vil afhænge af en række faktorer. Den der udreder skal have oversigt over en række faktorer, blandt andet arvelighed, undervisningstilbud grad af tilrettelægning, tidlig sprogudvikling, opmærksomhedsniveau, motivation, koncentrationsvanskeligheder osv. Årsagen til at man kortlægger alle disse områder, er at læsevanskeligheder nogen gange kan se ud som dysleksi, men så viser det sig at vanskelighederne skyldes højt fravær, flytning, mangelfuld opmærksomhed el.lign. At have oversigt over disse forhold er vigtigere jo yngre eleven er, og afgørende for korrekt diagnosticering i de små klassetrin. Ved udredning af unge og voksne er behovet for baggrundsinformation mindre, men man bør altid indhente så fyldig information som mulig.
Logometrica anbefaler, at man kortlægger og diagnosticerer så tidligt som muligt, alligevel bør man ikke konkludere med dysleksi før tredje klassetrin.

Kan man overvinde dysleksi?

Dysleksi er noget man har hele livet, men læsevanskelighederne kan man overvinde. Det er heller aldrig for sent at få hjælp, men tiltag der iværksættes tidligt, har størst effekt (de første år i skolen). De allerfleste med dysleksi lærer at læse, men mange har vedvarende vanskeligheder med højtlæsningen (læseflow) og retskrivningen.

Hjælpemidler

Mange har særligt god nytte af forskellige hjælpemidler. Hjælpemidlerne tildeles af kommunen efter ansøgning fra skolen. Det er normalt at søge om tilskud til pc, staveprogram (Lingdys, Textpilot el.lign.) og lydbøger. Men der findes også en række andre nyttige hjælpemidler, tilpasset forskellige aldersgrupper.