Meny
Kendetegn på dysleksi i de små klassetrinn

Der vil altid være store individuelle variationer, men nedenfor gives der alligevel en enkel oversigt over nogle af hovedkendetegne ved ordblindhed.

• Store vanskeligheder med bogstavlæringen i 1. og 2. klasse (koble rigtig bogstavlyd til rigtigt bogstavtegn), kan fortsat være usikker på et par bogstaver i 3. klasse.
• Store vanskeligheder med at lære at læse ved hjælp af lydering (trække lyde sammen til ord).
• Læser ved hjælp af lydering også i 3. og 4. klasse
• Mangelfuld evne til at genkende ord man har læst mange gange før (ikke, jeg, bog, skole, seng, hvad osv.)
• Læser langsomt
• Springer småord over når man læser
• Udelader endelser i ord eller læser forkert endelse
• Dårlig retskrivning (sjyling = kylling, sgole = skole, såfe = sove, sæng = seng osv.)
• Vanskeligheder med at udtale «vanskelige» ord (Mitsubishi, rododendron, repræsentant, initiativ osv.), forenkler disse i egen udtale.
• «Leder efter ord» når man taler. Har vanskeligheder med at huske hvad enkelte ting kaldes, især ord for ting der benyttes relativt sjældent for personen: piskeris, grus, velcrolukning, persienne, lommeregner osv.)
• Vanskeligheder med at lære gloser, på trods af ihærdig øvning
• Vanskeligheder med at automatisere multiplikationstabellen (men god forståelse for logikken)
• God lytteforståelse (forstår mere når man bliver læst for, end når man må læse selv)

Kendetegn på ordblindhet i ungdomsskole og gymnasium

Der vil altid være store individuelle variationer, men nedenfor gives der alligevel en enkel oversigt over nogle af hovedkendetegne ved ordblindhed:

• Læser enten hurtigt og unøjagtigt, eller (meget) langsomt og korrekt
• Læser kernen af ordet korrekt (f.eks. dreng), men forkert endelse (drenge i stedet for drengene)
• Forveksler ord som visuelt ligner hinanden
• Kan bedre lide at læse indenad, end at læse højt
• Kan have god læseforståelse, på trods af dårlig afkodningsfærdighed
• Store vanskeligheder i engelsk (og evt. et 2. fremmedsprog)
• Dårlig retskrivningsfærdighed. Kan ikke regler for dobbeltkonsonanter, udelader stumt d i slutningen af ord, glemmer h’et i spørgeordene osv.
• Vanskeligheder ved at lære fremmedord og fagterminologi (fotosyntese, biosfæren, division, adjektiv, evolution osv.)
• Kan ikke den lille multiplikationstabel
• Husker alt, der bliver fortalt og forklaret mundtligt, godt
• Har stor gavn af brug af forskellige systemer og «logiske rækker» i læringen

Kan man overvinde ordblindhed?

Ordblindhed er noget man har hele livet, men læsevanskelighederne kan man overvinde. Det er heller aldrig for sent at få hjælp, men tiltag der iværksættes tidligt, har størst effekt.