MenyLogos er græsk og betyder ord.

Testen kan benyttes fra trin 2 til voksne.

Den kortlægger testpersonens læsefærdighed og kan afdække dysleksi.

Logos måler læseflow, forståelse, afkodningsfærdighed, delprocesser i afkodningen og retskrivningsfærdighed.

Testen foreslår tiltag baseret på den enkelte elevs resultater.

Logos er standardiseret på dansk

Nu har alle skoler i vores kommune brugt Logos i nogle år. Og nu ser de at det nytter. Tiltagene hjælper. Forældrene er meget tilfredse, lærerne er meget tilfredse og vi i PPT er meget tilfredse. PP-rådgiver