Meny
Nøjagtig kortlægning, detaljerede testresultater og konkrete forslag til tiltag. Læs mere om, hvordan Logos er opbygget:

Testopgave

Testresultaterne

Tiltag

Logos er græsk og betyder ord.

Logos kan benyttes fra trin 2 til voksne.

Logos kortlægger testpersonens læsefærdighed og kan afdække dysleksi.

Logos måler både læseflow, forståelse, afkodningsfærdighed, delprocesser i afkodningen og retskrivningsfærdighed.

Logos foreslår tiltag baseret på den enkelte elevs resultater.

Logos kan benyttes til gentagen testning.

Logos er standardiseret på dansk

Nu har alle skoler i vores kommune brugt Logos i nogle år. Og NU ser de at det nytter. Tiltagene hjælper. Forældrene er meget tilfredse, lærerne er meget tilfredse og vi i PPT er meget tilfredse. PP-rådgiver, 2015