Meny
Tilbage
Hvad er Logos?

Logos er en læsetest. Testen udføres på computer, individuelt og under vejledning af en testleder. Testen består af mange mindre deltester (15-18) og det tager mellem 60-90 minutter at gennemføre hele testen. For elever på barnetrinnet deles testningen derfor ofte over to dage, mens elever på ungdomstrinnet i de fleste tilfælde kan gennemføre alle deltester samme gang. I alle tilfælde vil der blive givet pauser undervejs og antal pauser tilpasses den enkeltes behov.

Under Testresultater finder du en enkel præsentation af og forklaring på testprotokollerne, mens du under Ordblindhed kan læse mere om hvad ordblindhed egentlig er.

Hvorfor vil skolen teste mit barn med Logos?

Logos-testning er det første trin mod bedre læsefærdighed. På samme måde som man må beherske en række delfærdigheder for at blive en god fodboldspiller (spændstighed, hurtighed, styrke, boldkontrol m.m.), må man beherske en række delfærdigheder for at blive god til at læse. Den store forskel mellem fodbold og læsning er imidlertid at fodbolden kan man vælge fra, mens læsning må man beherske for fuld deltagelse i samfunds- og erhvervsliv. De som vælger at satse på fodbolden evalueres jævnligt og arbejder systematisk med at styrke egne svage sider. Tilsvarende er det indenfor læsningen. Når skolen tager kontakt og beder om at teste en elev, er det netop for at blive mere kvalificeret til at hjælpe! Det er nemlig kun gennem en analyse af enkeltelevers stærke og svage sider i læsningen, at skolen kan iværksætte tiltag specifikt rettet mod at styrke dit barns svage delfærdigheder. Logos giver skolen et kort at orientere efter. Og med oversigt over både målet og vejen dertil kan skolen udpege den bedste vej til god læsefærdighed for dit barn.

Hvad skal vi sige til barnet, hvis det skal testes?

Vær ærlig! Hos os har vi endnu til gode at møde elever som ikke allerede er klar over, at de har det svært med læsningen. At tale om det og i tillæg få en forklaring på, hvorfor læsningen er så meget vanskeligere for mig end for de andre – det er en lettelse. Det betyder alligevel ikke, at den første samtale er let. Et tip kan være at indlede med at påpege barnets styrker (gerne indenfor idræt, musik, tegning og/eller matematik). Dette bliver et positivt udgangspunkt for at tale om individuelle variationer. Når samtalen så drejes over på fag og færdigheder, som opleves mere krævende, er der stor sandsynlighed for, at eleven selv nævner læsning. Hvis ikke kan man som voksen spørge om hvordan læsningen går. Giv derefter bekræftelse på, at du som voksen også ser at dette er vanskeligt for barnet, på trods af god indsats. Hvis andre i familien også har læsevanskeligheder kan det passe fint at nævne det her. Det er vigtigt at understrege, at alle lærer at læse til sidst, men nogle må desværre arbejde meget mere end andre, før de lykkes. Dette er helt bestemt uretfærdigt, men det skal nok gå! Forklar så hvad der er hensigten med Logos-testningen, nemlig at sikre, at eleven får den hjælp han/hun behøver, både fra skole og forældre. Og husk: Vi tester for at de voksne skal kunne gøre et godt stykke arbejde, ikke for at måle på barnets begrænsninger.

Hvilke konsekvenser har testningen?

Der behøver ikke ske noget efter endt testning, men ofte vil eleven få tilbud om læsekursus. Læsekurset har som mål at hjælpe eleven mod bedre læsefærdighed, gennem intensiv satsning over en periode. I enkelte tilfælde vil skolen have brug for assistance fra PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning). Som forældre vil man imidlertid blive informeret og spurgt om tilladelse, før eventuel kontakt med PPR oprettes. I nogle tilfælde vil Logos afdække dysleksi og da kan det blive aktuelt at søge om forskellige hjælpemidler (PC, lydbøger, korrekturprogram, syntetisk tale m.m.), mundtlige prøver og længere prøvetid. For afgangselever kan det nogle gange også være aktuelt at søge om fritagelse for vurdering med karakter i engelsk skriftlig.

Kan vi nægte testning?

Der behøver ikke ske noget efter endt testning, men ofte vil eleven få tilbud om læsekursus. Læsekurset har som mål at hjælpe eleven mod bedre læsefærdighed, gennem intensiv satsning over en periode. I enkelte tilfælde vil skolen have brug for assistance fra PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning). Som forældre vil man imidlertid blive informeret og spurgt om tilladelse, før eventuel kontakt med PPR oprettes. I nogle tilfælde vil Logos afdække dysleksi og da kan det blive aktuelt at søge om forskellige hjælpemidler (PC, lydbøger, korrekturprogram, syntetisk tale m.m.), mundtlige prøver og længere prøvetid. For afgangselever kan det nogle gange også være aktuelt at søge om fritagelse for vurdering med karakter i sidemål og engelsk skriftlig.