Meny
Tilbage
Hvad er Logos?

Læsning er en sammensat færdighed og god læsefærdighed forudsætter, at en række delfærdigheder fungerer intakt. Logos kortlægger funktionaliteten for disse delfærdigheder og giver dig et detaljeret billede af enkeltelevers styrker og svagheder i læsningen. Forestil dig at Logos er en slag specialpædagogisk GPS, der giver dig mulighed for elegant at manøvrere i læselandskabet. Logos identificerer nemlig både elevens nuværende position, giver dig en oversigt over terrænet (styrker og svagheder), samt foreslår bedste rute frem mod mål (tiltag). Det er årsagen til at mange specialpædagoger siger, at de ikke kan gøre deres arbejde uden Logos. Logos er værktøjet, som sætter læreren i stand til at gøre et fornuftigt stykke arbejde for elever med læsevanskeligheder!
Som bekendt er der mange forskellige årsager til at nogle kommer til kort i læsningen. Logos kan imidlertid benyttes til alle typer læsevanskeligheder, og også til at kortlægge dansksproglig læseudvikling hos minoritetselever. Logos peger, uafhængig af årsag, på den enkeltes udfordringer og foreslår passende tiltag.

Hvem bør testes?

Logos er en omfattende test og det er derfor ikke naturligt at teste alle elever med Logos. Derimod bør man teste elever, der ikke følger en normal, forventet læseudvikling. Disse elever bliver ofte identificeret på baggrund af lav score på screeningstests eller kortlægningsprøver. Andre gange er det først og fremmest en bekymring hos lærer eller værger, som danner grundlag for nærmere kortlægning af læsefærdigheden. Mange skoler har derfor egne Logos-certificerede ansatte ved skolen, og kan da foretage denne testning fortløbende. Dette er meget ressourcebesparende både for skolen og eleven.
Logos kan benyttes til elever på trin 2-10, og til voksne.

Hvem kan tage Logos?

For at bruge Logos, skal du være certificeret. Det betyder, at man ikke kan administrere eller tolke resultater fra Logos uden godkendt certificering. Alle med pædagogisk eller psykologisk uddannelse kan imidlertid tilmelde sig et af vores kurser og gennemføre en sådan certificering.