Meny
Tilbage
Anbefalet udstyr til at køre Logos

Operativsystem:

Windows 7, Windows 8 og Windows 10.

Lydkort:

Der er behov for at tilslutte mikrofon og højtaler/hovedtelefon, og dette skal fungere tilfredsstillende ved standardindspilning og afspilning i Windows.

Headset:
USB,Trust headset
Trust Multi Function Headset

Dette er headset med både højtalere og mikrofon.

Hvis computeren der benyttes ikke har indbyggede højttalere, anbefaler vi brug af standard, stationære højttalere. Ved brug af headset i kombination med stationære højttalere, skal man benytte en Stereo Adapter (splitplug), som deler signalet fra computerens udtag.

Lydoptagelse:

Mulighed 1:

Brug en separat lydoptager. Her kan vi anbefale en "USB-stick" med mikrofon (kaldes også MP3-afspiller med Voice recording).

Mulighed 2:

Brug egen software, som køres samtidigt med Logos og som optager lyd. Denne software bruger samme mikrofon som Logos. Vi kan her anbefale programmet AudaCity. Dette er et program, som kan bestilles og hentes på www.download.com. Enkelte brugere har erfaret at Logos og AudaCity ikke kan bruge mikrofonen samtidig. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge mulighed 1.Login fungerer ikke

Dette kan have flere årsager:

  • Korrekt brugernavn og password er ikke angivet.
  • Brugeren er blevet slettet fra Logos.
  • Brugeren har ikke tilstrækkelige rettigheder på denne computer. Der opstår et problem (specielt på XP) med, at Logos ikke får lov til at køre sin Access-database. Det skyldes, at brugerne har begrænsede rettigheder på den tilstedeværende computer, hvilket forhindrer Access-databaserne i at køre. Rettighederne styres af operativsystemet og ikke af Logos.


Dette kan løses med å øke rettighetene til mappen der Logos-databasen er plassert(C:\Programfiler\Logos\Database eller C:\Programfiler (x86)\Logos\Database). Sørg for at brukerne også har rettighetene Endre og Skrive:

Administrationsrettigheder ved installation af Logos

Hvis Logos installeres på en PC, som allerede har en eksisterende installation af Logos, vil Logos foreslå, at det nye program installeres på samme sted som den foregående installation. Ved installationen af Logos tages der automatisk backup af alle elever med testresultater. Alle elever overføres således til den nye installation.

Husk at der kræves administrationsrettigheder ved programinstallation.

Det anbefales regelmæssigt at tage backup af elevdata. Eksporter alle eleverne til en fil. Dette gøres ved at opstarte Logos. I menuen: vælg ”Fil” og ”Eksporter testresultat”. Disse elevdata kan importeres igen til Logos med menuvalget ”Fil” og ”Importer testresultat”.

Reaktionstiden bliver ikke registreret

I deltest, hvor tiden ikke er blevet korrekt registreret, vil der i ”Detaljeret rapport” fremkomme følgende meddelelse: Ikke registreret. Det kan have flere årsager:


1. Lydindstillingen er forkert

Mikrofonen er ikke installeret tilstrækkelig følsom. Der opfanges ikke svage lyde af computeren. Dette gælder ofte deltest 7 (Grafem-fonem-omkodning ) i opgavedel 1. I sådanne tilfælde skal Logostesteren lave en ny kalibrering af lyd!(Se information om dette i Logoshåndbogen og Vores produkter/Spørgsmål og svar, på siden (www.logometrica.dk).

2. Eleven afgiver for tidligt svar

Ikke registreret reaktionstid kan også skyldes, at eleven afgiver svaret, inden hele opgaven er præsenteret. Det kan ske i deltest som Fonemsyntese og Fonologisk diskrimination i opgavedel 1. Afgiver eleven svar inden den grønne cirkel vises på skærmen, vil man høre et ”pling”-signal, og da bliver reaktionstiden ikke registreret. Vælg da senere "Gentag". I sådanne tilfælde vil Detaljeret rapport vise Ikke registreret i stedet for reaktionstiden.

Hvordan kan vi få lyd i både elevens headset og computerens højtalere samtidigt?


De fleste computere har kun en lydudgang. Når elevens headset kobles til, vil Logostesteren ikke kunne høre noget i computerens højtalere. Problemet kan løses ved at benytte en Y-splitter, der opdeler computerens lydudgang i to (en udgang til headsæt og en udgang til højtalere). En Y-splitter ser sædvanligvis således ud:


Fejl ved læsning av databasen

Logos er antagelig ikke installeret på korrekt bruger. Databasen har ikke lagt sig til appdata katalogen for brugeren af Logos.
Logos skal ligge lokalt på computeren (kan ikke ligge på server) og installeres på den bruger, der skal anvende Logos.

Kalibrering af lyd

Kalibrering af lyd

Det er vigtigt, at mikrofonen optimalt kalibreres ved prøvning. Dette er en forudsætning for korrekt tidsregistrering (R2 og R2-R1) i Logos. Husk, at mikrofonen skal kalibreres før hver test.

Lær mere om kalibrering
  her!

Mindske skærmbilledet

Hvis skærmbilledet er for stort, over 100 %, vil bl.a. Start- og Stop-knappen ikke være synlig under de forskellige deltester. Korrigér størrelsen ved at gøre følgende:
• Gå til kontrolpanelet
• Tryk skærm
• Vælg normal (100 %).

TeamViewer