Meny
Nødvendigt og anbefalet utstyr

Logos kan køres på Windows 7, 8 og 10. Skærmstørrelsen må ikke være mindre end 15,6 tommer. Programmet kræver, at der er 200 MB plads på harddisken. Logos benytter sig af Word. Eleven skal bruge et headset. Instruktøren bruger ikke headset.

De anbefalede headset er Sennheiser PC 8 UBS, som kan købes her og Jabra Evolve 20 MS Stereo, som kan købes her.

Programmet

Den seneste version af Logos hedder 6.2.20. Den kom ud i oktober 2019.

Der er kun tale om tekniske justeringer i forhold til forrige version, som var 6.2.14.

Du kan opgradere til seneste version ved downloade filerne fra vores hjemmeside. Der finder du også en installationsvejledning.

Du er velkommen til at tage en backup af dine elevdata før opgraderingen, men den opgraderede version henter automatisk elevdata ind fra den tidligere version af Logos.

Om licensen

En licens til Logos kan benyttes af én person på én PC.

Når en licens aktiveres, får Logometrica besked om bruger-id til Windows og PC´ens maskinnavn.

En ny licens kan benyttes, så snart den er bestilt. Der faktureres med en betalingsfrist på 30 dage. Hvis fakturaen ikke betales på forfaldsdatoen, deaktiveres licensen. Licensen aktiveres automatisk, når betaling er modtaget.

Abonnement på en licens betales forud for en tolvmånedersperiode. Abonnementet opsiges skriftligt, og en opsigelse gælder fra næste tolvmånedersperiode. Eventuelle prisjusteringer bekendtgøres på vores hjemmeside d. 1. januar.

Kontakt os for frigørelse af en licens, hvis du får ny PC. Send en e-mail med kundenavn eller navn på arbejdsgiver og dit bruger-id til Windows til logometrica@logometrica.no, eller ring os mellem 8.00 og 15.30 på + 47 51 77 80 45.

Aktivering av Logos

Kontroller, at kundenavn og kundenøgle er skrevet rigtigt, hvis du ved aktivering af Logos får beskeden "Deres kundeoplysninger blev ikke fundet i vores database".

Du finder kundenavn og kundenøgle ved at logge på din Logosprofil på vores hjemmeside. Brugernavn og adgangskode blev sendt til dig pr. e-mail, da du bestilte licensen. Kontakt Logometrica, hvis du ikke længere har e-mailen. Opgiv navnet på din arbejdsplads.

Mangel på en ledig licens kan skyldes, at fakturaen ikke er betalt. Licensen aktiveres, når betaling registreres.

Hvis du ønsker at flytte en licens til en ny PC, skal Logometrica frigøre licensen fra din gamle PC. Send en e-mail til logometrica@logometrica.no, eller ring til os mellem 8.00 og 15.30 på + 47 51 77 80 45. Oplys kundenavn eller arbejdsgiver. Opgiv bruger-id til Windows og maskinnavn, hvis abonnementet omfatter for flere licenser.


"Det er ikke nogen ledig licens"

For at kunne aktivere Logos, skal du have en betalt og ledig licens. Log ind på din Logosprofil på vores hjemmeside og kontroller dit abonnement. Hvis du ikke er vores kontaktperson på abonnementet, skal du kontakte kontaktpersonen, som kan logge sig ind på sin Logosprofil.

Kontakt os for frigørelse af licens, hvis du tidligere har brugt en licens på en anden PC. Send en e-mail til logometrica@logometrica.no, eller ring til os mellem 8.00 og 15.30 på 51 77 80 45. Oplys dit abonnements kundenavn eller din arbejdsgiver og dit bruger-id til Windows.

Glemt brugernavn og adgangskode

Når Logos åbnes første gang, er både brugernavn og adgangskode "sys". Brugernavn og adgangskode kan ændres, når du er inde i Logos. Logometrica får ikke besked om nyt brugernavn og adgangskode.

Hvis du har glemt brugernavn eller adgangskode, skal du nulstille Logos, så dit brugernavn og adgangskode igen bliver "sys". Vær opmærksom på, at hvis du selv foretager en nulstilling, bliver elevdata slettet i Logos. Du vil derfor kun have elevdata, hvis du har taget en backup.

Du nulstiller Logos på følgende måde: Hold Windows-tasten og r-tasten nede samtidigt. Skriv "%appdata%/Logos" i det lille vindue der kommer frem. Peg på filen med navnet Logos af typen SQL i det store vindue. Højreklik og vælg "Omdøb". Vælg "Slet" Luk vinduet. Åbn Logos. Brug "sys" som brugernavn og adgangskode. Aktiver Logos med dit kundenavn og din kundenøgle. Du finder kundenavn og kundenøgle ved at logge på din Logosprofil på Logometricas hjemmeside. Dine loginoplysninger blev sendt til dig pr. e-mail da du bestilte licensen. Hvis du ikke længere har e-mailen, får du oplysningerne ved at kontakte Logometrica. Send en e-mail til logometrica@logometrica.no, eller ring os mellem 8.00 og 15.30 på + 47 51 77 80 45.

«Der er opstået en alvorlig fejl»

Meddelelsen, der ikke er så alvorlig, skyldes, at Logos ikke registrerer et headset. Afslut Logos, slut et headset til PC´en og åbn Logos igen.

Lyd og kalibrering av lyd

Brug ikke indbygget mikrofon og højttaler. Eleven skal bruge headset. Testlederen skal ikke bruge headset. Testlederen følger testens progression ved at bruge et notathæfte og ved at høre lyden fra elevens headset.

Se "Nødvendigt og anbefalet udstyr" for anbefalet headset.

Hvis headsettet blev tilsluttet, efter Logos var åbnet, skal Logos afsluttes og åbnes igen. Kontroller, at en eventuel knap på headsettet for lyd ind og ud er slået til.

Nogen gange skal funktioner, der aktiveres automatisk, deaktiveres manuelt.

- Vælg Kalibrer lyd, vælg Egenskaber og vælg Indspilning. Klik på mikrofon og vælg Brugerdefineret. Deaktiver AGC.

Ved brug af Sennheiser PC 8 USD skal AGC være aktiveret.

- Vælg Kalibrer lyd, vælg Egenskaber og vælg Indspilning. Klik på mikrofon og vælg Avanceret. Deaktiver "Enable audio enhancement".

- Vælg Kalibrer lyd, vælg Egenskaber og vælg Kommunkation. Afkryds i feltet "Foretag intet".

Kontroller, at volumen og forstærker er indstillet rigtigt:

- Vælg Kalibrer lyd, vælg Egenskaber og vælg Indspilning, klik på mikrofon, vælg niveau og kontroller volumen.

- Juster volumen i kalibreringsvinduet. Når du siger "et, to, tre" efter du har klikket på Start, skal du se tre grønne søjler, som går klart gennem den horisontale røde linje.

- I kalibreringsvinduet ses baggrundsstøj som et lavt, grønt "tæppe". Løft den røde horisontale triggerlinje så den ligger over baggrundsstøjen.

Du kan se, hvordan lyden blev registreret på sidste opgave ved at holde knapperne Windows og r nede samtidig. Skriv "%appdata%\Logos\Calibration\last_test.png". Tryk på OK.

Send en e-mail til logometrica@logometrica.no, eller ring til os mellem 8.00 og 15.30 for teknisk support.

«Mikrofonen registrerede baggrundsstøj»

Mikrofonen registrerer baggrundsstøj og får ikke målt reaktionstiden. Læs om kalibrering af lyd.

Backup af elevdata

For at sikre at du har elevdata, bør du jævnligt tage backup af testresultaterne. Hvis du tager backup til et USB-stik, har du elevdataene, selv om dataene på din PC skulle blive slettet.

Sæt et USB-stik i PC´en. Gå til Fil i menuen og vælg Eksporter testresultater. Vælg Eksporter testresultatene fra alle eleverne. Find navnet på USB-stikket i kolonnen til venstre. Klik på dette navn. Skriv Backup og dato som Filnavn. Tryk på Gem.

Elevdataene ligger nu gemt på USB-stikket. Hvis du åbner filen, giver indholdet ikke mening. Sådan skal det være. Når filen importeres til Logos, får du adgang til de lagrede elevdata.

Hvis du får ny PC og har downloaded Logos, kan du importere elevdata fra USB-stikket. Gå til Fil i menuen og vælg Importer testresultater. Søg i kolonnen til venstre efter navnet på USB-stikket. Klik på dette navn. Find filen, som hedder Backup og dato. Klik en gang på denne. Vælg Åbn. Nu ligger testresultatene i Logos.

Administrationsrettigheder

Der kræves administratorrettigheder ved installation af Logos. Hvis du ikke har administratorrettigheder, kan du få dem tildelt midlertidigt af den, som har rettighederne. Hvis ikke, må en person med sådanne administratorrettigheder installere Logos på din computer.

GDPR

Logos er en klient-applikation, der installeres lokalt på brugernes PC. Data indhentes og lagres lokalt. Logometrica driver ikke klient-applikationerne.

Protokoller og rapporter som genereres af Logos håndteres som almindelige dokumenter. Brugeren bestemmer, hvor dokumenterne skal gemmes. Dokumentkontrol og arkivering er underlagt lokale retningslinjer.