Meny

Logos er en videnskabelig baseret digital test som benyttes af specialpædagoger, pædagoger, talepædagoger og psykologer til at afklare læsefærdigheder og diagnostisere ordblindhed (dysleksi).

For at kunne benytte testen skal man have en relevant uddannelsesmæssig baggrund og være certificeret testleder. Man bliver certificeret ved at læse Håndbogen til Logos, deltage på et certificeringskursus, teste en elev med læseudfordringer og skrive en diagnostisk rapport som godkendes af Logometrica.

Logos anvendes til elever som kæmper med at følge med i klassens læseudvikling, som det vises i bl.a. screeningprøver, såsom Logometricas sætningstest og læseprøve.

Logos tager sit udgangspunkt i den såkaldte procesanalytiske model for læsning, en model hvor de forskellige delelementer i læseprocessen er identificeret og sat op i en helheds sammenhæng. Modellen ligger til grund for anerkendt læseforskning, og er detaljeret beskrevet i Dysleksi – fra teori til praksis, en meget anvendt lærebog i mange udgaver udarbejdet af professorerne Torleiv Høien og Ingvar Lundberg.

Testen er opbygget på en sådan måde, at den måler de delfærdigheder som forskningen anser som afgørende for en god læseflow. Eleven har en god læseflow når han eller hun læser hurtigt og korrekt med en god forståelse. Testen er delt op i en række deltester og hensigten er at få et billede af elevens relative stærke og svage sider.

Logos er standardiseret på hundredevis af elever fra 2. klassetrin og op til eleven kan karakteriseres som værende voksen. Standardisering betyder at resultaterne for den enkelte elev kan vurderes i forhold til de forventede point for aldersgruppen.

Testen kommer i tre forskellige opgavesæt, en for 2. klassetrin, en for 3. til 5. klassetrin, og en for 6. klassetrin til voksen. Det tager ca. 1-1,5 time at teste en elev hvis deltestene foretages lige efter hinanden, men man kan dele testen op i delafsnit.

Når testen er færdig, vises resultaterne i overskuelige tabeller og grafer. Logos genererer automatisk udkast til forskellige rapporttyper baseret på elevens score. Testlederen anvender sin viden om læsevanskeligheder og Logos til at færdiggøre rapporterne.

Logos er det mest benyttede værktøj til diagnostisering af ordblindhed (dysleksi). Ordblindhed er en speciel type vanskeligheder med læsningens tekniske aspekt, kaldt afkoding. Evnen til at forstå er intakt. Baseret på elevens testresultater diagnostiseres ordblindhed ved hjælp af et sæt indikatorer.

Logos laver et udkast til pædagogiske tiltag, dvs. den giver forslag til metoder og materiale som er egnet til at styrke de delfærdigheder som eleven kæmper med.

Modsat forståelse af tale er det at kunne læse ikke en medfødt egenskab. Det skal læres, oftest med tydelig instruktion, og nogen kæmper mere end andre. Når man ved hvad som er den enkeltes udfordringer og tilpasser læringen i forhold til dette, forøges muligheden for at alle elever tilsidst kan læse med et godt flow samt en god forståelse.