Meny

Brit Høien Clausen

E-mail:

Tlf.: +47 51 77 80 48

Brit er daglig leder i Logometrica.

Geir Igland

E-mail:

Tlf.: +47 51 77 80 43

Geir er kursusansvarlig i Logometrica, og giver teknisk support i forhold til Logos.

Ingjerd Høien-Tengesdal

E-mail:

Tlf.: +47 51 77 80 46

Ingjerd er faglig leder i Logometrica.

Åse Liland

E-mail:

Tlf.: +47 51 77 80 45

Åse er løn- og regnskabsfører i Logometrica.

Mere om Torleiv Høien

E-mail:

Tlf:: +47 51 77 80 42

Torleiv Høien er professor i pedagogikk og faglig rådgiver for Logometrica.
Publikationer

I 1980 tog Torleiv Høien en doktor -grad ved Universitetet i Bergen med en afhandling om dysleksi. I 1983 forsvarede han doktorgraden ved Linköpings Universitet med en afhandling om faktorer som påvirker den auditive perception. Høien har praksis fra arbejde i grundskole og som skolepsykolog. Han har undervist og forsket ved Lærerhøgskolen i Stavanger, senere Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Stavanger. Han spillede en afgørende rolle ved etableringen av 2. afdeling og hovedfag i specialpædagogik ved Stavanger lærerhøgskole.

Høien tog initiativ til etablering af Senter for leseforsking, oprettet i 1989 ved Høgskolen i Stavanger og var i ti år centerets leder. Han etablerede Stiftelsens Dysleksiforsking og var i 15 år direktør for stiftelsen.

Høien har deltaget i en række forskningsprojekter og har forfattet en række videnskabelige artikler og bøger om læsevanskeligheder og dysleksi. Han har også været faglig vejleder for flere doktorander. Høien har været professor II i psykologi ved Universitetet i Bergen og professor II i specialpædagogik ved Universitetet i Trondheim.

Han er medlem af Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Den 17. august 2007 blev Høien af Kongen udnævnt til ridder av 1. klasse af St. Olavs Orden for indsats indenfor fagområdet dysleksi.