Meny

I 1980 tog Torleiv Høien en doktor -grad ved Universitetet i Bergen med en afhandling om dysleksi. I 1983 forsvarede han doktorgraden ved Linköpings Universitet med en afhandling om faktorer som påvirker den auditive perception. Høien har praksis fra arbejde i grundskole og som skolepsykolog. Han har undervist og forsket ved Lærerhøgskolen i Stavanger, senere Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Stavanger. Han spillede en afgørende rolle ved etableringen av 2. afdeling og hovedfag i specialpædagogik ved Stavanger lærerhøgskole.

Høien tog initiativ til etablering af Senter for leseforsking, oprettet i 1989 ved Høgskolen i Stavanger og var i ti år centerets leder. Han etablerede Stiftelsens Dysleksiforsking og var i 15 år direktør for stiftelsen.

Høien har deltaget i en række forskningsprojekter og har forfattet en række videnskabelige artikler og bøger om læsevanskeligheder og dysleksi. Han har også været faglig vejleder for flere doktorander. Høien har været professor II i psykologi ved Universitetet i Bergen.
Han er medlem af Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

9. mai 2007 blev Høien af Kongen udnævnt til ridder av 1. klasse af St. Olavs Orden for indsats indenfor fagområdet dysleksi.