Meny
Publikationsliste Torleiv Høien

Høien, T. (2007). Logoshåndbok. Diagnostisering av dysleksi og andre lesevansker.
Bryne: Logometrica AS.

Gabrielsen, E., Heber, E. & Høien, T. (2008): Unge og voksne med lesevansker.
Bryne: Logomerica AS

Høien,T. (2008). Dysleksi: Definisjon, årsaksfaktorer, diagnostisering og pedagogiske tiltak. I boka "Lesevansker og livsvansker - om dysleksi og psykisk helse.
Stavanger: Hertervig Akademisk.

Høien, T. og Lundberg (2000). Dysleksi- fra teori til praksis (ny versjon).
Gyldendal Akademisk

Høien, T. (2010). Lesing/dysleksi i lys av nyere forskning (foredrag).

Høien, T. (2009). Dysleksi. Hva vet vi og hva gjør vi med det vi vet (foredrag).

Høien-Tengesdal, I. & Høien, T. (submitted). The Reading Efficiency Model: Extending the Simple View of Reading by including both accuracy and speed.

Publikationsliste Ingjerd Høien-Tengesdal


Høien-Tengesdal, I. (2010). Is the Simple View of Reading too Simple? Scandinavian Journal of Educational Research, 54,451-469.

Høien-Tengesdal, I. & Høien, T. (submitted). The Reading Efficiency Model: Extending the Simple View of Reading by including both accuracy and speed.

Høien-Tengesdal, I. & Tønnessen, F. E. (in press). The Relationship between phonological skills and word decoding. Scandinavian Journal of Psychology.